Bok & bibliotek

Boka monter på Globala Torget


Produkter / Placeringsönskemål Inför placeringsarbetet behöver vi veta vilka produkter ni ställer ut och om ni har önskemål gällande monterplaceringen:
Vi ställer ut följande produkter:

KONTAKTUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
E-post
Mobil
Telefon

ORGANISATION / FÖRETAG
Org. namn
Org. nummer
Adress
Postnummer
Ort
Land
Telefon
E-post
Hemsida

FAKTURAADRESS, om annan än ovan
Org. namn
Adress
Postnummer
Ort
Land
Fakturakontakt namn
Fakturakontakt e-post

MONTERPAKET
Globala Torget
Pris:
SEK 1 660 per kvm
I monterpaketet ingår
- Monteravskiljande väggar, matta, el, spotlights, 1 stol, 1 bord (120 x 80) och 1 företagsskylt
- Utställarkort, entrébiljetter och enstaka seminariebiljetter, antal i förhållande till storlek av monter
Önskat antal kvm Längd * Bredd

Vi önskar ytterligare information om:
Designad monter/monterbyggnation Ja
Kompletterande reklamytor Ja
Annonsering i tryckta och digitala medier Ja
Montercatering Ja

Kriterier för att ställa ut på Globala torget Olof Palmes internationella center har fått uppdraget att vara projektledare för Globala torget och har formulerat följande:
För att delta på Globala torget på Bokmässan ska utställaren vara:
  • vara en ideell organisation eller annan aktör med inriktning på fred och global utveckling och/eller förhållanden i utvecklingsländer eller Östeuropa - i första hand när det gäller demokrati, folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, miljö, klimat, hälsa, utbildning eller kultur.
  • ha en verksamhet baserad på principer om alla människors lika värde, demokrati och icke-diskriminering.

Utställaren ska givetvis också respektera vissa grundläggande regler för hur vi uppträder på Bokmässan, såsom att:
  • uppträda respektfullt gentemot besökare och andra utställare.
  • inte störa andra utställares seminarier, scenprogram eller verksamheter i montern.
  • inte uppmana besökare att avstå från att besöka andra utställares montrar, eller andra utställares seminarier och program.

Bestämmelser och villkor Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 3 % per månad. Moms tillkommer på alla priser med 25 %.

Part får varken överlåta eller upplåta detta Avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande. Detta gäller dock inte vid överlåtelse eller upplåtelse från ”Svenska Mässan Gothia Towers AB” till annat bolag ingående i samma koncern som ”Svenska Mässan Gothia Towers AB”.

ADMINSTRATIV AVGIFT Vid ändring av order- och/eller fakturaföretag, efter utsänt ordererkännande, skall ändringar anmälas skriftligen. En administrativ avgift på SEK 500 debiteras vid varje ändringstillfälle.

För att beställningen skall gå igenom måste du bekräfta att du läst våra bestämmelser. Jag har läst Svenska Mässans bestämmelser
Jag har läst de tekniska bestämmelserna
Jag har läst kriterierna och uppförandekoden formulerade av Olof Palmes internationella center och ställer mig bakom detta.